AKTUALNE INFORMACIJE O COVIDU-19

Najpogostejši znaki za sum okuženosti s SARS-CoV-2

Novi koronavirus SARS-CoV-2 povzroči bolezen covid-19, ki se najpogosteje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Za težji potek je značilna pljučnica.

Okužbe z novim koronavirusom samo na podlagi poteka bolezni in bolnikovih težav ne moremo razlikovati od drugih povzročiteljev akutnih okužb dihal. Za potrditev ali izključitev je potrebno mikrobiološko testiranje.

Novi koronavirus se med ljudmi širi predvsem kapljično, s kapljicami ob kihanju in kašljanju. Najpogosteje se okužba širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku (razdalja do okužene osebe manj kot 2 metra). Virus se pogosteje prenaša tudi v prostorih z neustreznim prezračevanjem ali v zaprtih prostorih, v katerih se nahaja večje število ljudi in kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi ljudmi.

Oboleli v osamitev oziroma izolacijo

Osebi, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, osebni zdravnik odredi ukrep osamitve oziroma izolacije. To pomeni, da ne sme zapuščati svojega bivališča, omejiti mora stike z drugimi osebami ter dosledno upoštevati priporočila za preprečevanje širjenja bolezni. Bolnik je v času izolacije v bolniškem staležu.

Karantena na domu

Vsak, ki je bil v stiku z osebo, pri kateri je potrjena okužba z novim koronavirusom, mora ostati v desetdnevni karanteni na domu. Namen karantene na domu je preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

 

NOVA OPREDELITEV IZJEME OD KARANTENE (spremembe veljajo od 10. januarja 2022)

V karanteno na domu se napoti vse osebe, ki so bile v visoko rizičnem stiku z okuženo osebo.

Od 10. januarja 2022 so po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19 osebe napotene v 7-dnevno karanteno. Izjema od karantene je oseba, ki:

 • je prejela poživitveni odmerek cepiva Pfizer ali Moderna (torej je prejela tri odmerke cepiva (zadnji odmerek mora biti Pfizer oz. Moderna) ali kot 1. odmerek prejela Janssen in kot 2. odmerek Pfizer oz. Moderna),
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni,
 • je prebolela covid-19, kar dokazuje s pozitivnim rezultatom testa PCR, ki je starejši od 10 dni, in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Pfizer, Moderna, Sputnik, Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, cepiva Covishield ali cepiva Covaxin oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali je prejela odmerek cepiva Janssen.

Od 19. 1. 2022 dalje bodo izjeme tudi:

 • tisti, ki so zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu ali vzgoji in izobraževanju, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika vsakodnevno opravijo testiranje s hitrim antigenskim testom ali testom HAG za samotestiranje na delovnem mestu ter uporabljajo zaščitno masko tipa FFP2,
 • predšolski otroki, učenci, dijaki, študenti in udeleženci izobraževanja odraslih, v primeru, da je do visoko tveganega stika prišlo pri udeležbi pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske dejavnosti. Vsakodnevno se morajo sedem dni samotestirati (to ne velja za predšolske otroke). Če bo prišlo do večjega števila okužb (30 odstotkov okuženih v oddelku v 14 dneh), gre v karanteno celoten posamezni oddelek. Pravica do nabave HAG testov za samotestiranje se poveča na 20 testov na mesec.

Izjeme, ki so stopile v veljavo s 10. 1. 2022, so superiorne spremembam, ki stopijo v veljavo 19. 1. 2022.

Karanten, izrečenih pred 19. 1. 2022, se za nazaj ne preklicuje.

Obvestilo o visokorizičnem stiku

Vsi, ki ste bili v visokorizičnem stiku z osebo, ki je potrjeno okužena, lahko obvestilo prejmete na tri načine:

a) klic epidemiološke službe NIJZ – V pogovoru z epidemiološko službo NIJZ pridobite nadaljnja navodila za ravnanje.

b) rdeče obvestilo aplikacije #OstaniZdrav – Kot uporabnik aplikacije #OstaniZdrav ste prejeli obvestilo o rdečem statusu, to je o večjem tveganju za okužbo. Sledite naslednjim navodilom.

c) obvestilo s strani okužene osebe – Oseba, pri kateri je bila potrjena okužena, vas je obvestila, da ste bili v visokorizičnem stiku. Za vas veljajo naslednja navodila.

Vsi, ki vam je sporočeno, da ste bili v tesnem stiku z okuženo osebo, ostanite doma in ravnajte v skladu z navodili NIJZ za karanteno na domu.

Za pridobitev izjave o prestajanju karantene na domu izpolnite obrazec na spodnji povezavi. Izjavo o karanteni na domu boste prejeli na elektronski naslov, ki ga v vlogi navedete. Izjavo predložite delodajalcu oziroma ga vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka. Pridobitev izjave o karanteni na domu: Izjava o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2.

Zaposleni obvesti delodajalca

Zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo odločil, ali oseba dela od doma ali oseba ostane v karanteni na domu in prejme nadomestilo v višini 80 odstotkov dohodka.

Če je bil v tesnem stiku otrok v vrtcu ali šoli

Za otroke, ki ostanejo v karanteni na domu, skrbniki izpolnijo obrazec za pridobitev Izjave o karanteni na domu. Izjavo predložite vrtcu za namen uveljavljanja pravice so brezplačnega vrtca oziroma vložite v potrebnih postopkih za povračilo nadomestila prihodka.

Karantena na domu se izvaja po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

Predčasna prekinitev karantene

Oseba, ki je bila v visokorizičnem stiku z osebo, ki je potrjeno okužena, mora ostati v karanteni 10 dni in je ne more predčasno prekiniti. Predčasno lahko karanteno prekine le oseba, ki jo je policija ob vstopu v Slovenijo napotila v karanteno na domu. Karanteno lahko predčasno prekine z negativnim PCR testom, testiranje se sme opraviti najprej peti dan po napotitvi v karanteno na domu.

Preventivni ukrepi so odločilnega pomena

K uspešnemu obvladovanju širjenja bolezni odločilno pripomore odgovorno vedenje do sebe in drugih. To pomeni, da dosledno izvajamo preventivne ukrepe:

 • v zaprtih javnih prostorih in v javnem prevozu roke razkužimo in nosimo masko, upoštevamo varno razdaljo 2 metra,
 • redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo. V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo,
 • upoštevamo pravilno higieno kašlja.

Širjenje okužbe lahko dodatno zamejimo z uporabo mobilne aplikacije za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki nas obvesti, da smo bili v stiku z okuženo osebo.

Uporaba zaščitne maske

Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, ter v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Več pojasnil o obveznem nošenju mask najdete tukaj: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/#e84264

Obvezen pogoj PCT

Vladni odlok določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi zaposleni in uporabniki storitev ali dejavnosti, razen v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence ter zaščite in reševanja, individualne verske duhovne oskrbe ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in Slovenijo zapustijo v 12 urah po prehodu meje za oskrbo na bencinskih servisih.

Zaposleni

Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoja ni potrebno izpolnjevati v času opravljanja dela na domu.

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Na vidnem mestu morajo objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.

Samotestiranje

Za opravljanje dela šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Oseba mora imeti ob začetku opravljanja dela veljaven test HAG za samotestiranje ali test HAG, ki ni starejši od 48 ur. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je izvedeno na delovnem mestu. Odgovorna oseba posreduje testirani osebi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis testirane osebe.

PCT pogoja ni potrebno izpolnjevati

 • osebam, ki so mlajše od 12 letin osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti COVID-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
 • uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.

Kdaj izpolnjujem pogoj PCT

Pogoj PCT, ki velja za starejše od 12 let, posameznik izpolnjuje, če se izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in enim izmed naslednjih dokazil:

PREBOLEVNOST 

 • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni in ni starejši od 180 dni,
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o prebolevnosti.

CEPLJENOST

Z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim oseba izkazuje, da je prejela:

 • drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv,
 • odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag.

Za tiste, ki izkažejo prebolevnost z dokazilom in so se v obdobju do 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov cepili z enim od cepiv iz seznama*, zadostuje že en odmerek. Status cepljenega pridobi od dneva prejema cepiva.

Dokazilo o cepljenju je lahko v različnih oblikah:

 • izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca ali cepilnega mesta,
 • vpis v Knjižico o cepljenju,
 • izdano potrdilo o opravljenem cepljenju,
 • EU Digitalno COVID potrdilo o cepljenju.

 * EU DCP velja tudi vsem tistim posameznikom, ki so se do 14. 9. 2021 cepili z enim odmerkom znotraj časovnega okvira od 6 do 8 mesecev po preboleli bolezni.

TESTIRANJE

 • z negativnim rezultatom testa HAG, ki ni starejši od 48 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 24 ur),
 • z negativnim rezultatom testa PCR, ki ni starejši od 72 ur (za uporabnike storitev ne sme biti starejši od 48 ur),
 • z EU Digitalnim COVID potrdilom o HAG/PCR testiranju.

Imetniki digitalne identitete lahko pridobijo EU Digitalna COVID potrdila o prebolevnosti, cepljenju in testiranju (EU DCP) tudi na spletnem mestu zVem ali pa si aplikacijo zVem namestijo na pametni telefon. EU DCP lahko natisnete tudi v lekarnah (cena tiska je 2 evra) na osnovi zdravstvene izkaznice.

Veljavnost covid potrdila o cepljenju in prebolevnosti od 1. februarja 2022 naprej

Sistem cepljenja QR koda Rok veljavnosti potrdila
Cepljeni s poživitvenim odmerkom (zadnji odmerek mRNA) 3/3 ali 2/1 neomejeno
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) + cepljeni (kadarkoli kasneje) 2/1 neomejeno
Cepljeni z Janssen + cepljeni s Pfizer ali Moderna 2/1 neomejeno
Enkrat cepljeni z Janseen 1/1 270 dni od cepljenja
Preboleli + cepljeni (v 180 dneh; do 14. septembra 2021 v 240 dneh) 1/1 270 dni od cepljenja
Dvakrat cepljeni 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janseen + cepljeni z Astra Zeneca 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni z Janseen + cepljeni Janseen 2/2 270 dni od cepljenja
Cepljeni + cepljeni + preboleli 2/2+ pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 270 dni po cepljenju oziroma 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)
Preboleli pozitivni rezultat PCR (kot potrdilo o prebolevnosti) 180 dni po prebolevnosti (od pozitivnega rezultata PCR)

 

 

Vira: Gov.si in NIJZ

Koledar

januar 2022
P T S Č P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Kontakti

OŠ Janka Kersnika
Brdo 5
1225 Lukovica
T: 01/723 50 20
F: 01 723 50 36

VVE MEDO – OE Prevoje
Zaboršt 2
1225 Lukovica
T: 01/ 723 68 70
vrtec.medo@siol.net

VVE MEDO – OE Krašnja
Krašnja 14 a
1225 Lukovica
T: 01/723 40 56
GSM: 031 692 171
(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost