20. NOVEMBER JE SVETOVNI DAN OTROKA

 

Danes je 20. november in na ta dan so leta 1989 Združeni narodi sprejeli najpomembnejši dokument za otroke – Konvencijo o otrokovih pravicah. S tem so v svet poslali pomembno sporočilo, da so otroci osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki pa potrebujejo posebno skrb in zaščito. Gre za najširše sprejeti dogovor o človekovih pravicah, ki so ga ratificirale večina držav sveta. Države, med njimi leta 1992 tudi Slovenija, so se s podpisom zavezale, da bodo ščitile, sprejemale in izvajale politiko, ki bo vedno upoštevala največjo korist otroka. Otroci so pogosto obravnavani kot lastnina odraslih in podvrženi različnim oblikam zanemarjanja, zlorabe in izkoriščanja. Postopno uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah je v preteklih desetletjih bistveno prispevalo k izboljšanju življenja milijonov otrok po vsem svetu: več otrok kot kdaj koli prej dočaka svoj 5. rojstni dan, več jih ima dostop do čiste pitne vode in hrane, več jih obiskuje osnovno šolo in bolje so zaščiteni pred boleznimi kot kdaj koli prej v zgodovini.

UNICEF Slovenija je pomemben zagovornik otrokovih pravic tako v državah v razvoju kot tudi v Sloveniji. Spremlja položaj in blaginjo otrok ter spodbuja uresničevanje otrokovih pravic na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah. Ta državam podpisnicam narekuje, da nacionalno zakonodajo na področju otrokovih pravic urejajo na način, da v ospredje postavijo otroka oziroma njegovo zaščito.

Kljub vsemu napredku pa ostajajo izzivi sodobnega časa – krizne razmere, neenakost, diskriminacija, oddaljenost in revščina, ki milijonom otrok še naprej onemogočajo, da bi uresničili svoj polni potencial. Tudi v Sloveniji. Zato je pomembno, da okrepimo zaveze za uresničevanje pravic vseh otrok, še posebej najbolj ranljivih. 

Ne obstaja neka univerzalna ali enotna metoda po kateri bi vzgajali otroke. To z lahkoto opazimo v svojem življenju. Vsak otrok  je drugačen. Pomembno pa je, da ima vsak otrok možnost razvoja svojega potenciala.

Namen svetovnega dneva otrok je dati priložnost otrokom, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Na ta pomemben dan otroci po vsem svetu prevzemajo vloge odraslih, opozarjajo na položaj vrstnikov po svetu, odločajo o pomembnih zadevah, ki vplivajo na njihova življenja, izražajo svoje mnenje in želje za boljšo prihodnost. Ko so otroke v Sloveniji lani spraševali, v kakšnem svetu si želijo odraščati, so rekli, da v svetu, kjer: 

  • imajo vsi otroci enake možnosti;
  • življenja ne zaznamujeta nasilje in diskriminacija; 
  • je zdravje otrok in mladih pomembno vodilo vseh;
  • si vsi prizadevamo za trajnostni razvoj in okolje, ki bo omogočalo zdrav razvoj otrok;
  • otroci in mladi sodelujejo pri sprejemanju odločitev in imajo priložnost, da je njihov glas slišan;
  • imajo možnost osvojiti znanja in veščine, potrebne za življenje danes in jutri;
  • varno uporabljajo prednosti digitalne tehnologije.

 (Vir: spletna stran UNICEF)

(Skupno 65 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost